SZCZYTNO. Pogadanki z uczniami szkół podstawowych o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Najmłodsi mieszkańcy wsi dorastający w gospodarstwie rolnym narażeni są na większą liczbę zagrożeń, niż ich rówieśnicy żyjący w miastach, co w połączeniu z brakiem właściwej opieki dorosłych, lub w sytuacji angażowania do pracy nieadekwatnej do wieku i możliwości psychofizycznych, może skutkować wystąpieniem niepożądanych wypadków.

Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Szczytnie przeprowadzili pogadanki z uczniami szkół podstawowych z terenu powiatu szczycieńskiego. Były to działania ujęte w kalendarzu wydarzeń prewencyjnych szczycieńskiej placówki. Odwiedzili 6 szkół, m.in. w Świętajnie, Łatanej Wielkiej, Trelkowie, Dąbrowach, Kałęczynie i w Jedwabnie. Łącznie w zajęciach, mających na celu przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, wzięło udział ponad 300 uczniów.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w prowadzonych zajęciach, ponieważ na najbardziej aktywnych czekały oczywiście niespodzianki. Okazało się, że ich wiedza i świadomość z zagrożeń wynikających z łamania i nieprzestrzegania wspomnianych zasad jest naprawdę ogromna o czym świadczą ich wypowiedz. Również dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół, w których były przeprowadzone pogadanki, są zadowoleni z tej formy przekazania uczniom wiedzy, która niewątpliwie wpłynie dodatnio na poprawę bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych oraz pozwoli zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem dzieci.

KRUS 5
KRUS 3
KRUS 4
KRUS 6
KRUS 7
KRUS 8

fot. R. Arbatowski/Mazurska Fala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *