GMINA SZCZYTNO. Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem: “Młodzież zapobiega pożarom” jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i komend Państwowej Straży Pożarnej.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP RP oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

W środę 17.04.2024 r. w Szczytnie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Specjalnie powołana komisja pod przewodnictwem Krzysztofa Fajbusia – Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Szczytno oraz Katarzyny Gronowskiej, oceniła wiedzę uczestników eliminacji do turnieju, którzy byli podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-IV oraz klasy V-VIII.
Na podstawie przeprowadzonych testów pisemnych oraz ustnych odpowiedzi, wyłoniono następujących zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu:

Klasy I-IV
1. miejsce Oliwia Kulas,
2. miejsce Kamil Niciński,
3. miejsce Antoni Sumiński.

Klasy V-VIII
1. miejsce zajęła Natalia Zaborna,
2. miejsce Antoni Korczakowski,
3. miejsce Miłosz Przybyłowski.

Po zakończonych zmaganiach, wszyscy uczestnicy eliminacji z rąk Ewy Zawrotnej – Zastępcy Wójta Gminy Szczytno oraz st. kpt. Łukasza Wróblewskiego – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, otrzymali nagrody.

źródło: Urząd Gminy Szczytno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *