OLSZTYN. St. bryg. Mariusz Gęsicki 8 kwietnia obejmie obowiązki Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski z dniem 8 kwietnia 2024 roku powierzył st. bryg. Mariuszowi Gęsickiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Uroczystość wręczenia decyzji odbyła się w Komendzie Głównej PSP, a udział w niej wziął również st. bryg. Michał Kamieniecki Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP.

St. bryg. Mariusz Gęsicki służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako podchorąży w roku 1988 w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Naukę na niej ukończył w czerwcu 1990 roku, uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Z dniem 17 lipca 1990 roku rozpoczął służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie na stanowisku dowódcy sekcji w jednostce ratowniczo-gaśniczej, następnie zajmował stanowisko specjalisty oraz starszego inspektora.

W 1995 roku ukończył studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. 1 lipca 1995 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie, na którym pełnił służbę do 17.10.2005 roku, kiedy to zostały powierzone mu obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie.

W roku 1998 ukończył studia II stopnia w SGSP uzyskując tytuł mgr inż. Pożarnictwa. W dniu 20.03.2006 roku został powołany na stanowisko komendanta powiatowego, pełnił tę funkcję przez 12 lat. W tym czasie ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunkach ,,Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej” (2010 r.) oraz na kierunku ,,Zarządzania kryzysowego” (2012 r.).

W dniu 26.03.2018 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej KP PSP w Szczytnie, gdzie służbę pełnił do 04.04.2024 roku.  Komendant Główny PSP z dniem 8 kwietnia 2024r. powierzył st. bryg. Mariuszowi Gęsickiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *