GMINA SZCZYTNO. Pożarniczy turniej dla najmłodszych

We wtorek, 4 kwietnia w gminie Szczytno zostały przeprowadzone eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego. Ponadto takie działania pozwalają systematyzować, wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Dla najmłodszych jest okazją do poszerzenia znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru.

W gminnych eliminacjach we wtorek, wzięli udział uczniowie z sześciu szkół podstawowych (oprócz szkoły w Romanach) z terenu gminy, którzy zostali wyłonieni w wyniku eliminacji szkolnych w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-IV oraz V-VIII. Laureaci dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować Gminę w eliminacjach powiatowych.

Po przeprowadzonych eliminacjach, do reprezentowania Gminy Szczytno wyłoniono następujących uczniów:

Grupa I: 1.Oliwia Kulas – SP w Olszynach, 2. Miłosz Przybyłowski – SP w Lipowcu.

Grupa II: 1. Natalia Zaborna – SP W Wawrochach,  2. Kaczmarczyk Amelia – SP w Olszynach.

Na zakończenie wtorkowych zmagań uczniów gminnych szkół, wszystkim uczestnikom eliminacji Zastępca Wójta Gminy Szczytno – Ewa Zawrotna przekazała w dowód uznania nagrody.

 

fot. UG Szczytno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *