POWIAT SZCZYCIEŃSKI. Sportowe inwestycje

W poniedziałek, 17 kwietnia w gabinecie starosty szczycieńskiego Jarosława Matłacha, podpisano umowy na budowę infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. J.Śniadeckiego w Szczytnie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J.Korczaka w Szczytnie.

 

Projekt zakłada budowę infrastruktury sportowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Zespole Szkół nr 2 im. J.Śniadeckiego oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J.Korczaka w Szczytnie, przy ul. Polskiej 18 i ul. Janusza Korczaka 4. W obu placówkach oświatowych, które są pod zarządem Powiatu Szczycieńskiego, nie ma dostępnej zewnętrznej bazy sportowej. Brak takiej infrastruktury uniemożliwia prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w optymalnej formie.

W przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie działa internat dla dzieci i młodzieży, możliwość korzystania z zewnętrznej infrastruktury sportowej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych stanie się bardzo skutecznym narzędziem terapeutycznym dla osób obciążonych niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

Projekt Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie

W ramach projektu “Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie”, planowane są inwestycje w obie placówki. W Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie planowana jest budowa boiska o wymiarach zewnętrznych 28m x 15m, wykonanej z masy poliuretanowej, z liniami boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, a także niewymiarowego boiska do gry w piłkę ręczną i nożną. Oprócz tego, planowane są także bieżnia, zeskocznia do skoków w dal, trzytorowa bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą wraz z siatką zabezpieczającą, odwodnienie i przyłącze do kanalizacji deszczowej, ogrodzenie boiska, oświetlenie, monitoring, chodniki oraz montaż elementów małej infrastruktury.

Projekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

W SOSW w Szczytnie natomiast planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 44m x 22m, również wykonanego z masy poliuretanowej z liniami boiska do piłki ręcznej i nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego, z zeskocznia do skoków w dal oraz czterotorową bieżnią. Oprócz tego, planowane są także odwodnienie i przyłącze do kanalizacji deszczowej, ogrodzenie boiska, oświetlenie, monitoring, chodniki oraz montaż elementów małej infrastruktury.

Projektowane zadania inwestycyjne są poparte dużą potrzebą społeczną, ponieważ aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży, wspiera ich rozwój fizyczny, poznawczy, motoryczny, społeczny i etyczny. Samorząd Powiatu Szczycieńskiego podejmuje działania, aby sport był naturalną częścią procesu nauczania na każdym etapie edukacyjnym. Projektowane zadania są kompatybilne z działaniami realizowanymi przez powiat.

Całkowita kwota projektu wynosi 3 272 000,00 zł,
natomiast kwota Promesy to 2 943 818,40 zł.
Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji pochodzi z Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, nr promesy wstępnej: Edycja2/2021/406/PolskiLad.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński, Anna Katarzyna Grygołowicz - Prezes Zarządu firmy Sportsystem, Jerzy Krzysztof Szczepanek - Wicestarosta Szczycieński.

 

 

źródło: www.powiatszczycienski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *